JASTRZĘBSKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI TAEKWON-DO ''KEIKO'' ZAPRASZA
   
  TAEKWON-DO & KICK-BOXING - ZAPRASZAMY
  TAEKWON-DO
 

TAEKWON-DO - KOREAŃSKA SZTUKA SAMOOBRONY

        Taekwon-do to koreańska sztuka samoobrony. Jest to styl najbardziej rozwinięty i bogaty technicznie, atak i obrona mogą być prowadzone swobodnie z ziemi i powietrza, z każdego kierunku, przy użyciu dłoni, pięści, łokci, kolan i stóp. Przeważają techniki nożne, których ilość i różnorodność nie mają odpowiedników w żadnym innym stylu. Ciągłe prace mistrzów nad modyfikacjami technik walki i samoobrony dają efekty w postaci nowych technik, coraz większej precyzji a zarazem skuteczności.
       Jednocześnie Taekwon-do to wyrosła z kultury Dalekiego Wschodu filozofia walki samoodkrywczej, pełnej głęboko humanistycznych wartości wewnętrznych.

Nazwa ta pochodzi z języka koreańskiego:

TAE     - to stopa, uderzenie nogą;

KWON - to pięść, uderzenie ręką;

DO       - oznacza drogę,sztukę, filozofię życia;


Współczesne Taekwon-do jest jednolitym i komplementarnym systemem walki, którego naturalną strukturę techniczno-treningową tworzą następujące części:

 • Techniki podstawowe (Gibon Yonsup)
 • Walki (Matsogi)
 • Samoobrona (Hosin Sul)
 • Techniki rozbijania twardych przedmiotów (Kyokpa)

PRZYSIĘGA ADEPTA TAEKWON-DO

 1. Będę przestrzegał zasad Taekwon-do.
 2. Będę szanował instruktora i osoby starsze stopniem.
 3. Nigdy nie będę nadużywał swych umiejętności.
 4. Będę obrońcą wolności i sprawiedliwości.
 5. Będę oddany sprawie budowy pokojowego świata.

ZASADY TAEKWON-DO

 1. Uprzejmość
 2. Uczciwość
 3. Wytrzymałość
 4. Opanowanie
 5. Nieugiętość

REGULAMIN DO SALI TRENINGOWEJ

 1. Zakazuje się palenia tytoniu.
 2. Należy unikać nieuzasadnionych rozmów.
 3. Nie wolno spożywać napojów alkoholowych oraz żywności.
 4. Zabrania się noszenia obuwia.
 5. Bez pozwolenia instruktora nie wolno wykonywać ćwiczeń technicznych.
  STREFY ATAKU I OBRONY
   
  Nopunde - strefa wysoka, od szyi w górę.
  Kaunde - strefa środkowa, od szyi do pasa.
  Najunde (czyt. nadżude) - strefa niska, od pasa w dół.

STOPNIE W TAEKWON-DO

Poszczególne stopnie i kolory pasów symbolizują umiejętności ćwiczących. Stopnie uczniowskie oznaczane są kolejno od 10 cup (stopień najniższy) do 1 cup (stopień najwyższy), stopnie mistrzowskie - odwrotnie od I Dan do IX Dan.
STOPNIE UCZNIOWSKIE - CUP 

10cup
10 cup - pas biały : Oznacza czystość, bezradność, otwartość na wiedzę.

9cup
9 cup - pas biały z żółtą belką : stopień pośredni

8cup
8 cup - pas żółty : Symbolizuje ziemię, w której rozwija się roślina, tak jak rozwijają się i umacniają umiejętności adepta taekwondo.

7cup
7 cup - pas żółty z zieloną belką : stopień pośredni

6cup
6 cup - pas zielony : Oznacza intensywnie rozwijającą się roślinę, symbolizującą
wzrastające umiejętności ćwiczącego.

5cup
5 cup - pas zielony z niebieską belką : stopień pośredni

4cup
4 cup - pas niebieski : Symbol nieba, w którego kierunku pnie się roślina,
przekształcająca się w potężne drzewo, granica, do jakiej powinien dążyć adept.

3cup
3 cup - pas niebieski z czerwoną belką : stopień pośredni

2cup
2 cup - pas czerwony : Jest ostrzeżeniem dla potencjalnych przeciwników przed umiejętnościami trenującego, jednocześnie obliguje ćwiczącego do samokontroli.

1cup
1 cup - pas czerwony z czarną belką : stopień pośredni
STOPNIE MISTRZOWSKIE - DAN
Oznaczane są czarnym pasem i cyframi rzymskimi w kolorze złotym/żółtym. Kolor czarny jest połączeniem wszystkich barw, dlatego jest przeznaczony dla mistrzów. Jako przeciwieństwo białego oznacza wysokie umiejętności ćwiczącego taekwondo, odwagę, samokontrolę, dojrzałość

1dan
I-III Dan -  Instruktor  


WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE W TAEKWON-DO 
PRZEBIEGA W 4 KONKURENCJACH:

- UKŁADY FORMALNE
- WALKI
- TESTY SIŁY
- TECHNIKI SPECJALNEWALKA W TAEKWON-DO
 TRWA 2 x 1,5 MINUTY -WALKI W 
ELIMINACJACH I 3 x 1,5 MINUTY W FINALE,PRZERWA MIĘDZY 
RUNDAMI 0,5 MINUTY
(MŁODZICY WALCZĄ W JEDNEJ RUNDZIE)

WALKA TOCZY SIĘ WEDŁUG REGULAMINÓW:
WALKI PRZERYWANE I WALKI CIĄGŁE

WALKI PRZERYWANE
-
(pół kontakt) to regulamin, który
preferuje szybkość, technikę walki ,po każdej udanej akcji sędzia
przerywa pojedynek i na bieżąco przyznaje punkty.
Siła uderzeń powinna być kontrolowana (lekkie uderzanie rywala).
Doskonaląc się w tej technice walki poprawia się szybkość reakcji.


WALKA CIĄGŁA-(średni kontakt) jest formą ciągłą walki. Poza
przygotowaniem technicznym i szybkościowym wymaga od
zawodników dobrej kondycji i siły
.


PUNKTACJA WYGLĄDA NASTEPUJĄCO:

3 pkt

- technikę nożną skierowaną na głowę przeciwnika

2 pkt

- technikę nożną skierowaną na tułów przeciwnika

1 pkt

- technikę ręczną skierowaną na tułów przeciwnika
- technikę ręczną skierowaną na głowę przeciwnika


WALCZĄCY MUSI BYĆ ZABEZPIECZONY W ODPOWIEDNI
OCHRANIACZ:

- kask
- szczęka bokserska
- ochraniacz na krocze
- piszczele
- ochraniacz na stopy
- dla kobiet ochraniacze na piersi


LICZEBNIKI:
 

  1 - Hana (czytaj: hana)
  2 - Dool (czytaj: tul)
  3 - Set (czytaj: set)
  4 - Net (czytaj: net) 
  5 - Dasot (czytaj: tasot)
  6 - Yasot (czytaj: jasot)
  7 - Ilgop (czytaj: ilgop) 
  8 - Yodul (czytaj: jodul)
  9 - Ahop (czytaj: ahop)
10 - Jol (czytaj: jul) 

KOPNIĘCIA W TAEKWONDO:

NAZWA

WYMOWA

OPIS

AP CHAGI AP CZAGI KOPNIĘCIE W PRZÓD
TWIMYO AP CHAGI TWIMIO AP CZAGI KOPNIĘCIE W PRZÓD Z WYSKOKU
NOPI AP CHAGI NOPI AP CZAGI KOPNIĘCIE DOSIĘŻNE
DOLLYO CHAGI DOLJO CZAGI KOPNIĘCIE SIERPOWE
TWIMYO DOLLYO CHAGI TWIMIO DOLJO CZAGI KOPNIĘCIE SIERPOWE Z WYSKOKU
YOP CHAGI JOP CZAGI KOPNIĘCIE BOCZNE
TWIMYO YOP CHAGI TWIMIO JOP CZAGI KOPNIĘCIE BOCZNE Z WYSKOKU
GORO CHAGI GORO CZAGI KOPNIĘCIE ZACHACZAJĄCE
TWIMYO GORO CHAGI TWIMIO GORO CZAGI KOPNIECIE ZAHACZAJĄCE   Z WYSKOKU
DWIT CHAGI DWIT CZAGI KOPNIĘCIE W TYŁ
TWIMYO DWIT CHAGI TWIMIO DWIT CZAGI KOPNIĘCIE W TYŁ Z WYSKOKU
APCHAOLIGI APCZOLIGI WYMACH PROSTĄ NOGA W PRZÓD
TWIMYO APCHAOLIGI TWIMIO APCZOLIGI WYMACH PROSTĄ NOGĄ W PRZÓD Z WYSKOKU
NAERYO CHAGI NERJO CZAGI KOPNIĘCIE OPADAJĄCE PROSTĄ NOGĄ
TWIMYO NAERYO CHAGI       TWIMIO  NERJO CZAGI   KOPNIĘCIE OPADAJĄCE PROSTĄ NOGĄ W DÓŁ
ANURO NAERYO CHAGI ANURO NERJO CZAGI KOPNIĘCIE OPADAJĄCE PROSTĄ NOGĄ DO ŚRODKA
BAKKURO NAERYO CHAGI BAKURO NERJO CZAGI KOPNIĘCIE OPADAJĄCE PROSTĄ NOGĄ NA ZEWNĄTRZ

POWIERZCHNIE UDERZENIOWE I BLOKUJĄCE-młodsi.

 

 • Ap joomuk – przód dwóch pierwszych kości zaciśniętej pięści
 • Dung joomuk – bok pierwszych kości zaciśniętej pięści
 • Sonbadak – wewnętrzna część dłoni
 • Sonkal – zewnętrzna krawędź dłoni
 • Sonkal dung – wewnętrzna krawędź dłoni
 • Sonkut – trzy złączone palce wyprostowanej dłoni
 • Bakatpalmok – kość łokciowa przedramienia
 • Anpalmok – wewnętrzna kość przedramienia
 • Palkup - łokieć
 • Apkumchi – poduszki odwiedzionych palców stopy
 • Dwitkumchi – tylna część podeszwy(śród pięty)
 • Dwichook –szczyt (tył) pięty
 • Moorup – kolano
 • Baldung – grzbiet wyprostowanej stopy
 • Balkal – zewnętrzna krawędź stopy
 • Balkal dung – wewnętrzna krawędź stopy

                    Powierzchnie ataku i obrony rąk (Sangbansin)-starsi.


1.
Sonkal Dung
2. Sondung
3. Sonkal
4. Sonkut
5. Ap Joomuk
6. Umji Joomuk
7. Wi Palkup
8. Ap Palkup
9. Dung Palmok
10. Songarak Badak
11. An Palmok
12. Mit Palmok
13. Pakat Palmok
14. Yop Joomuk
15. Umji
16. Dung Joomuk
17. Bandalson
18. Gomson
19. Inji Joomuk
20. Sonmok Dung
21. Pyun Joomuk
22. Sonbadak
23. Doo Songarak
24. Han Songarak
25. Homi sonkut
26. Songarak Joomuk
27. Ghin Joomuk

                Powierzchnie ataku i obrony nóg (Habansin)
A. Kyong Gol (gjon gol)
B. Apkumchi (apkumczi)
C. Balkal
D. Bakat Balmok Gwanjol
E. An Balmok Gwanjol
F. Moorup
G. Bakat Kyong Gol
H. An Kyong Gol
I. Dwith Kyong Gol

J. Baldung
K. Dwitchook (dłitczok)
L. Balkut
M. Jong Kweang-i
N. Balkal Dung
O. Yop Bal Badak
P. Balkal
R. Apkumchi (apkumczi)
S. Dwitkumchi (dłitkumczi)


                                                POZYCJE
 • Chariot sogi – pozycja „baczność”. Pięty złączone, stopy pod kątem 45 stopni.Nogi wyprostowane w kolanach.
 • Moa sogi – obie stopy złączone razem.Nogi wyprostowane w kolanach.
 • Narani chunbi sogi – obie stopy rozstawione równolegle do siebie na szerokość ramion.    
 • Annun sogi – stopy równolegle w odległości 1,5 razy szerokości ramion.Kolana lekko  ugięte i odchylone na zewnątrz.Ciężar ciała rozłożony równomiernie na obie nogi.
 • Gunnun sogi – stopy rozstawione na szerokość ramion i długość 1,5 razy szerokości ramion. 
  Tylna stopa jest obrócona o 25 stopni na zewnątrz w stosunku do stopy przedniej.Ciężar ciała rozłożony równomiernie, noga wykroczna lekko zgięta,a zakroczna wyprostowana.
 • Nachuo sogi – pozycja podobna do Gunnun sogi, lecz dłuższa o jedną stopę.
 • Niunja sogi – stopy ustawione do siebie prostopadle w odległości 1,5 razy szerokości ramion. Noga wykroczna lekko zgięta, zakroczna mocno ugięta (na niej ma spoczywać 70% ciężaru ciała).
 • Dwitbal sogi – stopy ustawione do siebie prostopadle w odległości pół stopy od siebie. Nogi lekko ugięte, pięta stopy przedniej nie dotyka ziemi.
 • Gojung sogi – pozycja podobna do Niunja sogi, tylko o stopę dłuższa.Ciężar ciała rozłożony równomiernie na obie nogi.  
 • Kyocha sogi – noga tylna podparta jest za nogą, na której spoczywa prawie cały ciężar ciała.Obie nogi są lekko ugięte.

 

NAJWAŻNIEJSZE DATY I WYDARZENIA DOTYCZĄCE
TAEKWONDO

ŚWIAT

15.04.1955 r. - rada złożona z instruktorów, mistrzów i historyków przyjęła zaproponowaną przez generał Choi Hong Hi nazwę Taekwon-do jako określenie uprawianej w Korei sztuki walki wręcz.

22.03.1966 r. - generał Choi Hong Hi IX Dan powołał do życia International Taekwon-do Federation - ITF (Międzynarodowy Federacja Taekwon-do).Pomogło to w propagowaniu tej sztuki na całym świecie. Obecna siedziba znajduje się w Wiedniu. Po śmierci w 2002 roku generała Choi Hong Hi sama organizacja ITF rozpadła się na trzy odłamy.

28.05.1973 r. - inicjatywy prezydenta Koreańskiego Zwiazku Taekwon-do Un Yong Kima IX Dan w Seulu powstaje Światowa Federacja Taekwondo WTF- (World Taekwond-do Federation). Obecna siedziba znajduje się w Seulu.

1989 r. – ITF opuszcza Wielki Mistrz Park Jung Tae VIII Dan. Zakłada własną niezależną federację Unitek International Taekwo-do Federation – UITF, która wkrótce zmienia nazwę na Global Taekwon-do Federation – GAF. Siedziba znajduje się w Kanadzie.

13.11.1993 r. – z nieformalnego ruchu skupiającego niezależne organizacje Taekwon-do powstaje Taekwon-Do International – TI. Federacja ta organizuje Otwarte Mistrzostwa Świata, na których zmierzyć się mogą zawodnicy wszystkich odmian Taekwon-do. Na jej czele staje Dave Oliver VI Dan. Siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii.

POLSKA

W Polsce Taekwon-do pojawiło się w II połowie lat 70. W następnej dekadzie dokonał się całkowity podział na organizację ITF i WTF. Na początku lat 90. powstały istniejące do dziś:

- Polski Związki Taekwon-do ITF
- Polski Związek Taekwondo Sportowego WTF

W 1993 roku powstała Polska Unia Taekwon-do. Jej prezesem został Piotr Gąsior. Pierwotnie reprezentowała ona w naszym kraju GTF, lecz z czasem nawiązała również kontakty z Tae Kwon Do International oraz innymi (ATF, ETF, WFCTO, odłamy ITF, ICTF). 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 5 odwiedzający (21 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=